Παλέτες Γεωργιάδου

Κατασκευή & εμπορία ξύλινων παλετών

Επικοινωνία

Γεωργιάδου Ευθυμία
Κατασκευή ξύλινων παλετών
Ν. Μαγνησία - Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 1299  Τ.Κ. 57008
Τ: +30 2310 723797
F: +30 2310 723796

E: info@georgiadoupallets.gr

GPS: 40.710635, 22.809819


Παλέτες
Η εταιρεία μας κατασκευάζει κάθε τύπο και διάστασης παλετοκιβωτίων σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. 

Ιδιαίτερα για προϊόντα (λ.χ μηχανήματα) μεγάλου όγκου που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την μεταφορά τους μπορούμε να δώσουμε την κατάλληλη λύση στην πλέον ανταγωνιστική τιμή. 

Επίσης όλα τα κιβώτια μπορούν και να επεξεργαστούν θερμικά σύμφωνα με το ISPM15/F.A.O.

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένος κατασκευαστής των CHEMICAL PALLETS (CP PALLETS ) με διεθνή αριθμό μητρώου CP 1303

Οι CP παλέτες έχουν εννέα τύπους από το CP 1 έως το CP 9 με τους οποίους καλύπτονται όλες οι διαστάσεις των των παλετών που μπορεί μια βιομηχανία να χρειάζεται . 

Είναι σχεδιασμένες καθαρά για βιομηχανική χρήση και δομημένες έτσι ώστε να διευκολύνεται η παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας καθώς και οι φορτοεκφορτώσεις.
Οι παλέτες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, των δύο και των τεσσάρων εισόδων. Οι παλέτες των 4 εισόδων κατασκευάζονται με τάκους και οι τύποι τους ποικίλουν. Μπορούν να είναι 4 ή 5 επιπέδων, με μονές ή διπλές τραβέρσες, ανοιχτές ή κλειστές στο επίπεδο στήριξης.

Οι παλέτες των δύο εισόδων κατασκευάζονται με δοκάρια και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές σε φορτία μεγάλου όγκου και βάρους λ.χ. για big bag. Μπορούμε σε κάθε δοκάρι να κάνουμε 2 εγκάρσιες ημικύκλιες τομές έτσι ώστε το περονοφόρο να μπορεί να δουλεύει την παλέτα και από τις 4 πλευρές της.